Amb aquesta intel.ligència, estem ben apanyades

Autoría: Eulàlia Lledó Cunill

Hi, A.I. d’Isa Willinger (Alemanya, 2019)

¿Pues para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

«Hombres necios que acusáis». Sor Juana Inés de la Cruz

Hi, A.I. d’Isa Willinger és un documental esfereïdor sobre el futur de la intel.ligència artificial. Willinger l’articula amb lleugeres pinzellades d’algunes de les tasques que fan robots utilitàries (uso el femení perquè totes són femelles) com a recepcionistes, etc. i sobretot a partir de dos fils conductors: la robot Harmony i el robot Pepper. Auguro que, tal com van les coses i amb tant de sexe com els fan encarnar, quan en parlem, no hi haurà més remei que posar-hi una «la» o un «el» davant.

La robot Harmony és comprada per un texà i, per anar-se coneixent, se l’endú de vacances en caravana. La robot es caracteritza per un voluminós pitram, uns llavis botits i tirant a tumefactes, ulls de nina i rossa cabellera. Ara bé, potser el més notable i que no deixa dubtes sobre la intenció de qui la va idear i de qui la va comprar és que és paralítica; és a dir, està permanentment eixarrancada (una mica com si estigués encetada) perquè el propietari se la pugui follar a gust i còmodament; fins al punt que quan la vol al seu costat una nit en un romàntic foc de camp l’hi ha de portar a coll o amb cadira de rodes. S’ha renunciat a una capacitat robòtica preuada: desplaçar-se. Els talons d’agulla que lesionen els peus de les dones i en dificulten el caminar portats al paroxisme de l’últim extrem.

Mai sor Juana Inés de la Cruz no hauria pogut imaginar com serien de profètics i literals aquests dos versos:

Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

Els versos són una radiografia de la distopia que la robot Harmony retrata. El nom és tota una declaració de principis; tot serà harmonia entre ella i son amo. Li pot extreure el cap del cos (com tants artistes han fet i fan en tantes escultures i pintures), li pot treure la perruca i disfrutar pentinant-l’hi. Vestir-la i despullar-la. Posar-li un plat de menjar davant (que no tocarà). Quan vulgui, la pot desconnectar o fer-la emmudir perquè la robot no l’aclapari amb la quantitat de dades sense ànima que recita de manera monòtona i uniforme a la que caça al vol una paraula clau. (En una nova versió, potser ja no li inclouran tantes dades inútils i del tot sobreres.)

D’altra banda, tenim el robot Pepper de la senyora Sakurai; un regal del seu fill perquè li faci companyia. Més que servei li donarà feina perquè el robot per problemes de llengua, de traducció o perquè és mig enze i un ximplet, no n’encerta ni una, i, a les seves velleses, la senyora Sakurai i eventualment sa germana (que només volen que algú els doni la mà) l’hauran d’educar com van fer amb fills i netes. Si fins i tot són elles les que li canten cançons per adelitar-lo. Curiosament, el robot, de qui no s’ha volgut amagar que és una màquina en acabats i detalls, és molt més humà que la robot Harmony. Potser perquè s’equivoca; potser simplement perquè li posen una camisa (i de tant en tant li canvien).

Sor Juana Inés de la Cruz no està sola. En un llibre recent d’expressiu títol, Frankissstein (2019), Jeanette Winterson explora el món robòtic n’havia parlat abans, per exemple a Planeta azul (2008) i tracta la qüestió de la sexualitat masculina de manera paorosa i ben crua i sarcàstica; un futur que les nines inflables ja van anunciar. Margaret Atwood també va tractar la pornografia a Por último, el corazón (2016).

Les autores hi denuncien que el masclisme està tenyint el futur de la «intel.ligència» artificial i com pot esdevenir un autèntic horror, una desgràcia i un perill. Amb sentit de l’humor però sense embuts, lúcidament, en fan una crítica descarnada i lapidària.

Un crític va qualificar d’ocurrències esbojarrades les robots sexuals que presenta Atwood a Por último, el corazón. En aquest moment la realitat va més enllà ja dels espants i dels deliris misògins imaginats per Atwood i Winterson en les seves antiutopies. Si no s’ho creu, que vagi a veure Hi, A.I.

Blog Eulàlia LLedó

Con esta inteligencia, apañadas estamos

Hi, A.I. de Isa Willinger (Alemania, 2019)

¿Pues para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

«Hombres necios que acusáis». Sor Juana Inés de la Cruz

Hi, A.I. de Isa Willinger es un documental pavoroso sobre el futuro de la inteligencia artificial. Willinger lo articula con ligeras pinceladas de algunas de las tareas realizadas por robots utilitarias (uso el femenino porque todas son hembras) como recepcionistas, etc. y sobre todo a partir de dos hilos conductores: la robot Harmony y el robot Pepper. Auguro que, tal como van las cosas y el mucho sexo que les hacen encarnar, cuando hablemos de robots, no tendremos más remedio que anteponerles una «la» o un «el».

La robot Harmony es comprada por un tejano y, para irse conociendo, se la lleva de vacaciones en caravana. La robot se caracteriza por una voluminosa delantera, unos labios hinchados tirando a tumefactos, ojos de muñeca y rubia melena. Ahora bien, tal vez lo más notable y que no deja dudas sobre la intención de quien la ideó y de quien la compró es que es paralítica; es decir, está permanentemente espatarrada (como si estuviera escocida) para que su propietario pueda follársela a gusto y cómodamente; hasta el punto de que cuando una noche la quiere a su lado en una romántica cena a la vera de una fogata la tiene que llevar a cuestas o en silla de ruedas. Se ha renunciado a una capacidad robótica preciada: desplazarse. Los tacones de aguja que lesionan los pies de las mujeres y dificultan su andar llevados al paroxismo del último extremo.

Nunca sor Juana Inés de la Cruz habría podido imaginar como serían de proféticos y literales esos dos versos:

Queredlas cual las hacéis

o hacedlas cual las buscáis.

Los versos son una radiografía de la distopía que la robot Harmony retrata. El nombre es toda una declaración de principios; siempre reinará la armonía entre ella y su amo. Le puede extraer la cabeza del cuerpo (como tantos artistas hicieron y hacen en tantas esculturas y pinturas), le puede quitar la peluca y disfrutar peinándosela. Vestirla y desnudarla. Ponerle un plato de comida delante (que no tocará). Cuando quiera, puede desconectarla o enmudecerla para que la robot no le abrume con la cantidad de datos sin alma que recita monótona y uniformemente a la que caza al vuelo una palabra clave. (En una nueva versión, tal vez ya no le incluirán tantos datos inútiles y a todas luces prescindibles.)

Por otro lado, tenemos al robot Pepper de la señora Sakurai; un regalo de su hijo para que le haga compañía. Más que servicio le dará trabajo porque el robot por problemas de lengua, de traducción o porque es un mentecato y un simple, no da una, y, a su edad, la señora Sakurai y eventualmente su hermana (que sólo quieren que alguien les dé la mano) le tendrán que educar como hicieron con hijos y nietas. Si incluso son ellas las que le cantan canciones para su solaz. Curiosamente, el robot, de quien no se ha querido ocultar que es una máquina en acabados y detalles, es mucho más humano que la robot Harmony. Quizás porque se equivoca; quizás simplemente porque le ponen una camisa (y de vez en cuando se le cambian).

Sor Juana Inés de la Cruz no está sola. En un libro reciente de expresivo título, Frankissstein (2019), Jeanette Winterson explora el mundo robótico había hablado antes de ello, por ejemplo en Planeta azul (2008) y trata la cuestión de la sexualidad masculina de manera aterradora y bien cruda y sarcástica; un futuro que las muñecas hinchables ya anunciaron. Margaret Atwood también trató la pornografía en Por último, el corazón (2016).

Las autoras denuncian que el machismo está tiñendo el futuro de la «inteligencia» artificial y cómo puede convertirse en un auténtico horror, una desgracia y un peligro. Con sentido del humor pero sin rodeos y lúcidamente, formulan una crítica descarnada y lapidaria.

Un crítico calificó de ocurrencias disparatadas las robots sexuales que presenta Atwood en Por último, el corazón. En este momento la realidad ya va más allá de los espantos y los delirios misóginos imaginados por Atwood y Winterson en sus antiutopía. Si no lo cree, que vaya a ver Hi, A.I.

Blog Eulália Lledó